ZAHRADA, z.s.

Úvod
ÚVODEM

V současné době připravujeme novou verzi webových stránek.

ZAHRADA, z.s. zajišťuje a nabízí:

.: Sociální službu Chráněné bydlení DOMOV poskytujeme v obci Nebužely, která leží v mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska, obci s rozšířenou působností Mělník, kraji Středočeském.
Objektem pro provozování služby chráněné bydlení je zrekonstruovaná bývalá evangelická fara. Objekt má tři podlaží – přízemí, 1. patro a podkroví. Je zajištěn bezbariérový vstup do budovy a v případě potřeby je stavebně připravena šachta pro výtah. Součástí objektu je i Komunitní centrum ZAHRADA.

Komunitní centrum ZAHRADA Obr.1 - Komunitní centrum ZAHRADA
AKTUALITY
7. 10. 2015 - Volná kapacita
V současné době nabízíme jedno volné místo pro zájemce o chráněné bydlení.
Připomínkovací proces ke komunitnímu plánování ORP Mělník
V přiložených souborech můžete nahlédnout do připravovaného komunitního plánu ORP Mělník a zapojit se do připomínkovacího řízení, jehož pravidla jsou popsána v dokumentu Informace k připomínkovacímu procesu. Děkujeme.

Informace k připomínkovacímu procesu KP ORP Mělník

Návrh KP ORP Mělník k procesu konzultací IV

Proces konzultací připomínkovací dotazník KP ORP Mělník
 
ZAHRADA, z.s., Nebužely 61, 277 34 Nebužely, zahrada.nebuzely@quick.cz   |   created by TERKO-CZ s.r.o.